Thông tin cổ phiếu|Công văn|Email
Giỏ hàng
Quan hệ Cổ đôngThông báoCập nhật: Thứ hai, 08/04/2024, 15:08 GMT+7
Cập nhật bổ sung nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Chi tiết

Thông báo mời họp và tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2024

Chi tiết

Báo cáo Thường niên năm 2023

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

Chi tiết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc Bổ nhiệm và Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát công ty.

Chi tiết

PVOIL Thái Bình báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2023

Chi tiết

Tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty

Chi tiết

Thông báo: Về việc chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty

Chi tiết

PVOIL Thái Bình ký với Công ty TNHH kiểm toán An Việt hợp đồng kiểm toán cho kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/06/2023 và 31/12/2023

Chi tiếtVIDEO
Get the Flash Player to see this player.
THƯ VIỆN ẢNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH
Giấy phép số 116/GP-BC Cấp ngày 30/11/2010
Số 545, đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại 02273.833 552. Fax 02273.838 757. Email: pvoil
thaibinh@pvoil.com.vn
Copyright @ 2011 PV Oil Thai Binh. All rights reserved
Lượt truy cập