Thông tin cổ phiếu|Công văn|Email
Giỏ hàng
Cập nhật: Thứ ba, 23/04/2019, 09:38 GMT+7
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Ngày 16/4/2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Thái Bình số 545 - Đường Trần lãm - Phường Trần Lãm – TP Thái Bình , Đại hội đồng cổ đông PVOIL Thái Bình đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2019. Đại hội vinh dự được đón tiếp 43/140 cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội bằng 90,94% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có đại diện các cổ đông sáng lập (bao gồm: Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank), Ngân hàng TMCP Seabank, Công ty Cổ phần TMTH Việt Tiến và các cổ đông tổ chức, cá nhân khác.

Đại hội do Ông Đoàn Duy Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa điều hành và đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình nghị sự với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao của cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

-  Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty.
-  Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (kết thúc năm tài chính);
- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019 (kết thúc năm tài chính);
- Tờ trình thông qua quyết toán trả thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách.

   Các cổ đông tham dự cuộc họp đánh giá cao tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018   với kết quả đạt được: Tổng doanh thu: 761 tỷ đồng đạt 142% KH, lợi nhuận trước thuế 2,4 tỷ VNĐ đạt 104% KH, thu nhập người lao động 8,52 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời các cổ đông cũng đóng góp nhiều ý kiến bổ ích, thiết thực giúp Chủ trì Đại hội hoàn thiện hơn các bản dự thảo báo cáo và đề ra nhiều quyết sách đúng đắn, kịp thời để Ban điều hành Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

  Sau hơn 3 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã thành công tốt đẹp với 100% số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông tham dự cuộc họp về các vấn đề trình bày tại Đại hội.

 Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: tại đây.
 Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 
tại đây.

 Một số hình ảnh của Đại hội:Ông Tôn Quốc Bình và ông Đoàn Duy Công chủ trì Đại hội


Các cổ đông góp ý kiến tại Đại hội

PVOIL Thái Bình
Trang inGửi cho bạn bèÝ kiến của bạn?Thông tin thảo luận.
Thông tin khác:


VIDEO
Get the Flash Player to see this player.
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn website cần nâng cấp?
Nội dung
Giao diện
Cả giao diện và nội dung
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH
Giấy phép số 116/GP-BC Cấp ngày 30/11/2010
Số 545, đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại 02273.833 552. Fax 02273.838 757. Email: pvoil
thaibinh@pvoil.com.vn
Copyright @ 2011 PV Oil Thai Binh. All rights reserved
Lượt truy cập